Instrukcja: wycinaj kody

Tylko wycięty kod kreskowy z kodem QR bierze
udział w programie

patrz obrazy
prod

Wycięty sam kod kreskowy bez kodu QR nie
bierze udziału w programie

patrz obraz
prod